zobrazovací jednotky

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • displeje

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty