Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • RWM paměti

Nadřazené heslo

Podřazená hesla