programovací jazyky neprocedurální

Nepreferovaná znění

  • deklarativní programovací jazyky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla