Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • metajazyky

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla