rozpoznávání obrazců

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • rozpoznávání obrazců a písma
  • rozpoznávání vzorů

Nadřazené heslo