počítačová grafika

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • renderování

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty