Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antropozoonózy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty