neuromuskulární nemoci

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • deformity ruky

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla