Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • urogenitální nádory

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla