terapeutické metody fyzikální

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • fyzikální terapie
  • fyzikální terapie kombinované
  • fyzioterapie

Nadřazené heslo

Podřazená hesla