Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • dermatoglyfy
 • lékařské technologie
 • manometrie
 • mapování nukleotidů
 • mapování peptidů
 • purifikace
 • radiologické technologie
 • stereotaktické techniky
 • testy karcinogenity
 • testy mutagenity
 • ultracentrifugace

Nadřazené heslo

Podřazená hesla