Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • genetické křížení
  • mapování chromozómů

Nadřazené heslo

Podřazená hesla