psychofyziologické poruchy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • psychosomatické poruchy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla