Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • deviantní chování
  • perverze
  • zoofilie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty