Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • experimentální nádory
  • melanom
  • nádorové metastázy
  • nádory závislé na hormonech
  • polypy
  • primární mnohočetné nádory
  • tumory

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty