Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • traumata

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty