Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dětské lékařství

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty