urgentní lékařství

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • urgetní medicína

Nadřazené heslo

Podřazená hesla