Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • obecná patologie
  • příznaky nemocí

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty