látky působící na reprodukci

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • abortiva
  • fertilizující látky
  • látky indukující menstruaci
  • luteolytické látky

Nadřazené heslo