Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • psychofarmakologie
  • psychotropní léky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla