neurotransmiterové látky

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • antagonisté histaminu
 • antagonisté serotoninu
 • antiemetika
 • antitusika
 • deriváty acetylcholinu
 • emetika
 • cholinergické alkaloidy
 • cholinergika
 • inhibitory karbonátového typu
 • inhibitory organofosforové
 • neuroregulační blokátory
 • reaktivátory cholinesterázy

Nadřazené heslo