Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • nervosvalové látky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty