kardiovaskulární léky

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antikoagulancia
  • deriváty kumarinu
  • fibrinolytika
  • kardiaka
  • kardiovaskulární látky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla