Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • bufadienolidy
  • kardenolidy
  • kardiotonické glykosidy
  • lanatosidy
  • purpureaglykosidy
  • strofantosidy

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty