gastrointestinální léky

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • gastrointestinální látky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla