látky ovlivňující autonomní nervový systém

Nepreferovaná znění

  • bronchodilatancia
  • miotika
  • mydriatika
  • parasympatolytika
  • parasympatomimetika

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla