Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • instilace léků
  • orální aplikace
  • regionální perfuze

Nadřazené heslo

Podřazená hesla