Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • chemická stimulace
  • reakce na dávku léků
  • receptory endogenních látek
  • receptory léků

Nadřazené heslo

Podřazená hesla