Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hendikep
  • invalidé
  • lidé s postižením

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty