Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • domovy první pomoci
  • hlídání dětí
  • charita
  • sociální péče
  • ubytování pro bezdomovce
  • výpomoc pro sociálně postižené

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty