Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • domovy důchodců
  • domovy pro seniory a ZTP
  • kluby důchodců
  • penziony pro seniory

Nadřazené heslo