Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • pěstování ovoce

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty