neobdělávané půdy

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo