zemědělské rostliny

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • zemědělské kultury

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla