Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • ovocné plodiny drobné

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla