rozmnožování rostlin

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • sadba

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty