Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • masná užitkovost
  • mléčná užitkovost
  • reprodukční užitkovost

Nadřazené heslo