vývojová stadia zvířat

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dospívání zvířat
  • příbuzenská plemenitba
  • puerperium

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla