přírodní katastrofy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • živelní pohromy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty