Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • chov ryb
  • rybolov

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty