Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • silážní jámy
  • silážní věže
  • silážní žlaby

Nadřazené heslo