stanovištní podmínky

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty