zemědělská ekonomika

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • družstevní hospodaření
  • nájemní hospodářství
  • systémy hospodaření

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla