Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dospělé lesy
  • dospívající lesy
  • mladé lesy
  • účelové lesy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty