místní hospodářství

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • komunální hospodářství

Nadřazené heslo

Podřazená hesla