finanční management

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • finanční řízení

Nadřazené heslo