rovné odměňování

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • rovná mzda
  • rovné platy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla