sociální stereotypy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • předsudky

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla