Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • sexuální preference

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty